Nişanyan Adlar, 16.595 maddebaşı ve 102.469 isimle Türkiye’nin bugüne dek yapılmış en büyük kişi adları sözlüğüdür. 2015 yılı itibariyle TC seçmen kütüğüne kayıtlı adların %99.6'sı işlenmiştir. Her adın ve alternatif yazımların nüfus sıklığı gösterilmiştir. Coğrafi dağılım ve yıllara göre nüfus grafiği görsel olarak sunulmuştur. Yerel, bölgesel ve etnik adlar unutulmamıştır.

Bu sözlükte bugün 1.193 isim arandı. Son arananlar: Anna, Meri, Müştekiddin, Növber, Mensuri.

isimkökendağılımnotfarklı yazılışlar
Tuna ♂
12.495 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
= Tunga
Türkçe alanı
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Bazen Orta Avrupa'daki Tuna nehri kastedilse de, Yeni Türk adlarında genellikle efsanevi Türk kağanı Alp Er Tunga adının varyantıdır. * Tuna nehrinin adı bilinmeyen bir tarih-öncesi dilden mirastır. Kuzey Bulgaristan ve Dobruca'yı kapsayan bir Osmanlı vilayetinin adı olmuştur. 1878'de bu vilayetten sürgün edilen Türklerin ad ve soyadlarında bu isim sıkça görülür.
 • Tunahan (6.925),
 • Tuna (5.527),
 • Tunacan (29),
 • Tunhan (9),
 • Tunaer (2),
 • Tunabay (1),
 • Tungahan (1),
 • Y.Tuna (1)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Aytuna, Göktuna, Gürtuna, Tunakan
Tunga ♂
128 kişi
Sıklık sırası
Yeni Türk adı (1934-35)
ETr tonga/tunga "yaban kedisi, kaplan"
En çok İstanbul, Ankara, İzmir
İllere göre dağılım
Yıllara göre dağılım
Tunga veya Tonga şeklinde Orhun yazıtlarında anılan eski Türk adlarındandır. Divan-ı Lugat-i Türk'te tonga: "Bebr. Fili öldürebilen bir yırtıcıdır. Genellikle kişilere san olarak verilir." Alp Er Tonga Türklerin efsanevi kağanı idi.
 • Tunga (122),
 • Tonga (4),
 • Tongabay (1),
 • Tonğa (1),
 • Tunğa (0),
 • Tünga (0)
(Alfabetik sırala)
İlgili adlar: Tuna, Tunay